Tuesday, December 28, 2010

Khadijah - The True Love Story of Muhammad SAW

Kutipan dari buku ini:
" Wahai anak pamanku, aku berhasrat untuk menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukanmu yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu dan kejujuran perkataanmu ".
( Perkataan Khadijah ketika MELAMAR Rasulullah )

Allah menganugerahi visi yang jernih dan tekat yang kuat untuk melakukan perlawanan pada tradisi yang salah. Ia memilih sendiri calon suami yang diyakini dapat membawa kebahagiaan kepadanya dan mampu menjaga diri serta mengelola hartanya. Kemiskinan Muhammad tidak menjadi penghalang bagi Khadijah untuk memilih Muhammad sebagai suami.


Khadijah menjadi pelopor bagi upaya memberikan hak pada kaum wanita untuk memilih rekan hidup mereka sendiri. Tidak seorangpun berhak memaksanya untuk duduk manis dirumah, menunggu datangnya lelaki yang melamarnya. Pendapat Khadijah bahwa wanita juga berhak melakukan pendekatan kepada lelaki yang ia inginkan untuk menjadi suaminya.


Dan Khadijah telah membuktikan bahwa dia adalh istri dan sahabat yang ideal bagi Rasul, yang selalu setia mendampingi serta menghibur Rasul dalam setiap kesulitan.

" Tidak. Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku ketika semua orang mendustakanku. Ia memberiku harta pada saat semua orang enggan memberi. Dan darinya aku memperoleh keturunan, sesuatu yang tidak kuperoleh dari istri-istriku yang lain ". ( Perkataan Rasulullah mengenai Khadijah )


Good Book, very very very good for me...

Jika ada wanita yang langsung menerima salam dari Allah, maka Khadijahlah orangnya. Sosok wanita fenomenal yang dipercayakan Allah mendampingi perjuangan hidup idola kaum muslimin (Nabi besar Muhammad SAW). Betapa tidak ? ia adalah wanita terpilih yang mendapatkan pemeliharaan dan bimbingan langsung dari Allah di sepanjang hidupnya. Sehingga penduduk Mekah menjulukinya sebagai ”wanita suci”.


”....Demi Allah, aku tidak pernah mendapat pengantin yang lebih baik daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku ketika semua orang ingkar. Ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ia yang memberikanku harta pada saat semua orang enggan memberi. Dan darinya aku memperoleh keturunan, sesuatu yang tidak kuperoleh dari istri-siteriku yang lain.” ( HR Ahmad ).
Itulah yang diungkapkan Rasulullah atas kemuliaan Khadijah. Wanita pertama yang meyakini kebenaran risalah suaminya.


Memang benar ya..., selalu ada wanita kuat dibalik laki-laki hebat.

Setelah membaca buku ini..., mungkin bukan hanya Aisyah, tapi akupun ikut cemburu akan kemuliaan akhlaknya.


Khadijah....the true love story of Muhammad. Satu- satunya wanita di dunia yang telah Allah bangunkan rumah di surga (Subhanallah...)


Sangat menyentuh dan melarutkan imajinasi, seolah kita hadir dalam kisahnya.

No comments:

Post a Comment

news flash